ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი

ჰაერის მონიტორინგის სადგურის მუშაობის შესახებ

ტექნიკური ხარვეზის გამო ქალაქ რუსთავში მდებარე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატური სადგურის მონაცემებთან წვდომა დროებით შეზღუდულია.

ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრისთანავე პორტალზე მონაცემები ეტაპობრივად განახლდება.