ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი

ინფორმაციის წყარო -  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი

ინდექსის დონე ძალიან კარგი კარგი საშუალო ცუდი ძალიან ცუდი
სიჯანსაღის დონე კარგი საშუალო სენსიტიური ჯგუფისთვის არაჯანსაღი არაჯანსაღი ძალიან არაჯანსაღი
ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების დონე
ინდექსის დონე - კარგი
სიჯანსაღის დონე - კარგი
ჰაერის ხარისხი დამაკმაყოფილებელია, ხოლო დაბინძურების არსებული დონე მცირედ ან საერთოდ არ მოქმედებს ჯანმრთელობაზე.
ინდექსის დონე - დამაკმაყოფილებელი
სიჯანსაღის დონე - საშუალო
ჰაერის ხარისხი მისაღებია; თუმცა, ზოგიერთ დამბინძურებელს შეიძლება გააჩნდეს ჯანმრთელობის გარკვეული ეფექტები მოსახლეობის იმ ძალზე მცირე ჯგუფისათვის, რომელთაც აღენიშნებათ ზემგრძნობელობა ჰაერის დაბინძურებისადმი.
ინდექსის დონე - საშუალო
სიჯანსაღის დონე - სენსიტიური ჯგუფისთვის არაჯანსაღი
ჰაერის დაბინძურებისადმი სენსიტიური ჯგუფები შესაძლებელია განიცდიდნენ ზემოქმედებას ჯანმრთელობაზე. თუმცა მთელი მოსახლეობისათვის მავნე ზეგავლენა მოსალოდნელი არ არის.
ინდექსის დონე - ცუდი
სიჯანსაღის დონე - არაჯანსაღი
ყველამ შეიძლება განიცადოს ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე; ხოლო, სენსიტიური ჯგუფების წევრები შესაძლებელია განიცდიდნენ უფრო სერიოზულ ზემოქმედებას, ვიდრე მოსახლეობა ზოგადად
ინდექსის დონე - ძალიან ცუდი
სიჯანსაღის დონე - ძალიან არაჯანსაღი
ჰაერის ხარისხი საგანგაშოა ჯანმრთელობისათვის; ყველამ შეიძლება განიცადოს სერიოზული ზეგავლენა ჯანრმთელობაზე.
რეკომენდაციები ჯანმრთელობის დასაცავად
PM
მტვრის მყარი ნაწილაკები
ინდექსის დონე - კარგი
სიჯანსაღის დონე - კარგი
ჯანდაცვით რეკომენდაციებს არ საჭიროებს
ინდექსის დონე - დამაკმაყოფილებელი
სიჯანსაღის დონე - საშუალო
განსაკუთრებით მგრძნობიარე ადამიანებმა უნდა შეამცირონ გახანგრძლივებული ან დატვირთული გარე ფიზიკური აქტივობა
ინდექსის დონე - საშუალო
სიჯანსაღის დონე - სენსიტიური ჯგუფისთვის არაჯანსაღი
შემდეგმა ჯგუფებმა უნდა შეამცირონ გახანგრძლივებული ან დატვირთული გარე ფიზიკური აქტივობა:
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები
 • ბავშვები და ხანდაზმულები
 • ინდექსის დონე - ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - არაჯანსაღი
  შემდეგმა ჯგუფებმა თავი უნდა აარიდონ გახანგრძლივებულ ან დატვირთულ გარე ფიზიკურ აქტივობას:
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები
 • ბავშვები და ხანდაზმულები

 • ყველა დანარჩენმა უნდა შეამციროს გახანგრძლივებული ან დატვირთული გარე ფიზიკური აქტივობა.
  ინდექსის დონე - ძალიან ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - ძალიან არაჯანსაღი
  შემდეგმა ჯგუფებმა თავი უნდა აარიდონ ყველანაირ გარე ფიზიკურ აქტივობას:
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები

 • ყველა დანარჩენმა თავი უნდა აარიდოს გახანგრძლივებულ ან დატვირთულ გარე ფიზიკურ აქტივობას.
  NO2
  აზოტის ორჟანგი
  ინდექსის დონე - კარგი
  სიჯანსაღის დონე - კარგი
  ჯანდაცვით რეკომენდაციებს არ საჭიროებს
  ინდექსის დონე - დამაკმაყოფილებელი
  სიჯანსაღის დონე - საშუალო
  აზოტის ორჟანგის მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარე პირებმა უნდა შეამცირონ გახანგრძლივებული გარე ფიზიკური აქტივობა.
  ინდექსის დონე - საშუალო
  სიჯანსაღის დონე - სენსიტიური ჯგუფისთვის არაჯანსაღი
  შემდეგმა ჯგუფებმა უნდა შეამცირონ გახანგრძლივებული ან დატვირთული გარე ფიზიკური აქტივობა:
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები
 • ბავშვები და ხანდაზმულები
 • ინდექსის დონე - ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - არაჯანსაღი
  შემდეგმა ჯგუფებმა თავი უნდა აარიდონ გახანგრძლივებულ ან დატვირთულ გარე ფიზიკური აქტივობას:
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები
 • ბავშვები და ხანდაზმულები

 • ყველა დანარჩენმა უნდა შეამციროს გახანგრძლივებული ან დატვირთული გარე ფიზიკური აქტივობა.
  ინდექსის დონე - ძალიან ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - ძალიან არაჯანსაღი
  შემდეგმა ჯგუფებმა თავი უნდა აარიდონ ყველანაირ გარე ფიზიკურ აქტივობას:
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები

 • ყველა დანარჩენმა თავი უნდა აარიდოს გახანგრძლივებულ ან დატვირთულ გარე ფიზიკურ აქტივობას.
  O3
  ოზონი
  ინდექსის დონე - კარგი
  სიჯანსაღის დონე - კარგი
  ჯანდაცვით რეკომენდაციებს არ საჭიროებს
  ინდექსის დონე - დამაკმაყოფილებელი
  სიჯანსაღის დონე - საშუალო
  განსაკუთრებით მგრძნობიარე პირებმა უნდა შეამცირონ გახანგრძლივებული ან დატვირთული გარე ფიზიკური აქტივობა.
  ინდექსის დონე - საშუალო
  სიჯანსაღის დონე - სენსიტიური ჯგუფისთვის არაჯანსაღი
  შემდეგმა ჯგუფებმა უნდა შეამცირონ გახანგრძლივებული ან დატვირთული გარე ფიზიკური აქტივობა:
 • ფილტვის დაავადების (მაგალითად ასთმა) მქონე პირები
 • ბავშვები და ხანდაზმულები
 • აქტიური გარე ფიზიკური აქტივობით დაკავებული პირები
 • ინდექსის დონე - ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - არაჯანსაღი
  შემდეგმა ჯგუფებმა თავი უნდა აარიდონ გახანგრძლივებულ ან დატვირთულ გარე ფიზიკურ აქტივობას:
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები
 • ბავშვები და ხანდაზმულები

 • ყველა დანარჩენმა უნდა შეამციროს გახანგრძლივებული ან დატვირთული გარე ფიზიკური აქტივობა.
  ინდექსის დონე - ძალიან ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - ძალიან არაჯანსაღი
  შემდეგმა ჯგუფებმა თავი უნდა აარიდონ ყველანაირ გარე ფიზიკური აქტივობას:
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები
 • გულის ან ფილტვის დაავადებების მქონე პირები

 • ყველა დანარჩენმა თავი უნდა აარიდოს გახანგრძლივებულ ან დატვირთულ გარე ფიზიკურ აქტივობას.
  SO2
  გოგირდის ორჟანგი
  ინდექსის დონე - კარგი
  სიჯანსაღის დონე - კარგი
  ჯანდაცვით რეკომენდაციებს არ საჭიროებს
  ინდექსის დონე - დამაკმაყოფილებელი
  სიჯანსაღის დონე - საშუალო
  ჯანდაცვით რეკომენდაციებს არ საჭიროებს
  ინდექსის დონე - საშუალო
  სიჯანსაღის დონე - სენსიტიური ჯგუფისთვის არაჯანსაღი
  ასთმით დავადებულმა პირებმა უნდა შეამცირონ გარე ფიზიკური აქტივობა.
  ინდექსის დონე - ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - არაჯანსაღი
  ბავშვებმა, ასთმით დაავადებულებმა, გულისა და ფილტვის დაავადებების მქონე ადამიანებმა უნდა შეამცირონ გარე ფიზიკური აქტივობა.
  ინდექსის დონე - ძალიან ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - ძალიან არაჯანსაღი
  ბავშვებმა, ასთმით დაავადებულებმა, გულისა და ფილტვის დაავადებების მქონე ადამიანებმა თავი უნდა აარიდონ გარე ფიზიკურ აქტივობას.
  ყველა სხვა დანარჩენმა უნდა შეამციროს გარე ფიზიკური აქტივობა.
  CO
  ნახშირჟანგი
  ინდექსის დონე - კარგი
  სიჯანსაღის დონე - კარგი
  ჯანდაცვით რეკომენდაციებს არ საჭიროებს
  ინდექსის დონე - დამაკმაყოფილებელი
  სიჯანსაღის დონე - საშუალო
  ჯანდაცვით რეკომენდაციებს არ საჭიროებს
  ინდექსის დონე - საშუალო, ცუდი, ძალიან ცუდი
  სიჯანსაღის დონე - სენსიტიური ჯგუფისთვის არაჯანსაღი, არაჯანსაღი, ძალიან არაჯანსაღი
  გულის დაავადებების მქონე პირებმა, როგორიცაა მაგალითად სტენოკარდია, თავი უნდა აარიდონ გარე ფიზიკურ აქტივობას და ნახშირჟანგის წყაროს (მაგალითად, გადატვირთული ავტომაგისტრალი, საცობი და ა.შ.).