ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი
<
სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რუკა იხილეთ ბმულზე
ჰაერის ხარისხის ინდექსის ლეგენდა
ძალიან კარგი
კარგი
დამაკმაყოფილებელი
ცუდი
ძალიან ცუდი
არ არის მიმდინარე მონაცემი
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატურ სადგურებზე მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოების გამო, პორტალზე დროებით შეზღუდულია სხვადასხვა სადგურების მონაცემებთან წვდომა. ტექნიკური სამუშაოების დასრულების შემდეგ პორტალზე მონაცემები ეტაპობრივად განახლდება.
დახურვა მეტის წაკითხვა