ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი

ჰაერის მონიტორინგის სადგურის მუშაობის შესახებ

ტექნიკური ხარვეზის გამო ქალაქ თბილისის წერეთლის გამზირზე მდებარე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატურსადგურის მონაცემებთან წვდომა დროებით შეზღუდულია.

ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრისთანავე პორტალზე მონაცემები ეტაპობრივად განახლდება.