ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი

კერძო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული ჰაერის დაბინძურების შემცირების ერთი-ერთი უმთავრესი საშუალება არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებისთვის შემდეგი ღონისძიებები გატარდა:

  • გაიხსნა ახალი 23-ე მეტროს სადგური;
  • ეტაპობრივად მიმდინარეობს არსებული ავტობუსების გაცილებით უფრო თანამედროვე (ევრო 6) და ხშირ შემთხვევაში უფროს სუფთა საწვავზე მომუშავე ავტობუსებით ჩანაცვლება;
  • მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება არსებული მოძველებული დიზელზე მომუშავე ავტობუსების სრული ჩანაცვლების შესახებ, რაც 2019 წლის ბოლომდე განხორციელდება;
  • 2020 წელს თბილისის ავტობუსების პარკს 200 ერთეული დაიმატება და ჯამში დედაქალაქს 900-მდე ახალი ავტობუსი მოემსახურება.
  • არაერთ ქუჩაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის მოეწყო სპეციალური სავალი ზოლები (ე.წ. ბასლაინები);
  • გაიხსნა ახალისაბაგირო გზები.