ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი

 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატური სადგურების მუშაობის შესახებ

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო გაცნობებთ, რომ ოპტიკური არხის დაზიანების გამო დროებით შეზღუდულია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატური სადგურების  მონაცემებთან წვდომა.

ინტერნეტპროვაიდერის მიერ ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრისთანავე პორტალზე მონაცემები ეტაპობრივად განახლდება.