ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი

ქ.თბილისის წერეთლის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურის მუშაობის შესახებ

ქ.თბილისის წერეთლის გამზირზე განთვსებულ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატურ სადგურზე მიმდინარე წლის 25 აპრილიდან დაფიქსირებული ოპტიკური ხაზის დაზიანების გამო დროებით შეზღუდულია აღნიშნული სადგურის მონაცემებთან წვდომა.

პროვაიდერის მიერ მიმდინარეობს  შესაბამისი სამუშაოები ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრაზე, რის შემდგომაც პორტალზე მონაცემები ეტაპობრივად აღდგება.

ასევე, ქ.ქუთაისში ლადო ასათიანის ქუჩაზე განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატურ სადგურზე პროგრამული ხარვეზის გამო დროებით შეზღუდულია სადგურის მონაცემებთან წვდომა.

ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრისთანავე პორტალზე მონაცემები ეტაპობრივად განახლდება.