ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მდგომარეობა 13 დეკემბრისთვის

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო აგრძელებს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უწყვეტ მონიტორინგს ავტომატური სადგურების საშუალებით.

ატმოსფერულ ჰაერში 13 დეკემბრიდან ფიქსირდება მყარი ნაწილაკების მატება საქართველოს ზოგიერთ რაიონში. მყარი ნაწილაკების (PM10, PM2.5) კონცენტრაციების მატება ძირითადად ტრანსსასაზღვრო დაბინძურებას უკავშირდება და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან უდაბნოს მტვრის მასების გავრცელებით არის განპირობებული.

ასევე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ზოგიერთ ავტომატურ სადგუზე მიმდინარე IT ინფრასტუქტურის განახლებასთან დაკავშირებული სამუშაოების გამო, პორტალზე დროებით შეზღუდულია აღნიშნული სადგურის მონაცემებთან წვდომა. სამუშაოების დასრულების შემდეგ პორტალზე მონაცემები კვლავ განახლდება.

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ და მიიღოს ჯანდაცვითი რეკომენდაციები ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალზე.